Vizyon & Misyon

Vizyonumuz

         Basınçlı Kaplar sektöründe çetin rekabet koşulları ve müşterilerin değişen istek ve beklentileri; gerek ürünlerin ve gerekse sunulan hizmetlerin sürekli geliştirilmesini, iyileştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

         AR-GE Gurup, sektördeki talep ve beklentileri yoğun tecrübe ve konuya uzman bakışıyla objektif biçimde değerlendirmekte; dinamik, yenilikçi, gelişmeci bir yaklaşımla müşteri memnuniyeti sağlayarak mutlu müşteriler yaratmaya çalışmaktadır.

         “Kalitede Süreklilik”, “Uygun Fiyat”, “Karşılıklı Güven”, “Araştırma – Geliştirme” ve “Dürüstlük” vizyonumuzu oluşturan temel ilke ve vazgeçilmeyecek değerlerimizdir.

          AR-GE Gurup, bu ilke ve değerlere bağlı kalarak; tanıtım ve teklif aşamalarından başlayıp, ürün veya hizmetin faturalandırılmasına kadar geçen süreç içerisinde, tüm üretim ve hizmetlerini hatasız ve bir defada doğru olarak yaparak bir dünya markası olacaktır.

Misyonumuz

  • Şirketimizin yetenek ve kapasitesi doğrultusunda, müşterilerimizin tüm ürün ve hizmet beklentilerini dünya standartlarında karşılamak
  • Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetlerini artırmak
  • Amaçlarımızı çevreye ve doğaya zarar vermeden, ilişkide olduğumuz kurum ve kişilerle uyum içerisinde gerçekleştirmek
  • Dünya, ülke ve bölge ekonomisine katkıda bulunmak
  • Mevcut ve yeni ürünlerimiz ile faaliyet bölgelerimizin gelişiminde önemli roller alarak, sürekli girişimci olmak
  • Basınçlı Kaplar sektöründeki global gelişmelere katkıda bulunmak
  • Basınçlı Kaplar sektörüne AR-GE Gurup, üretim, satış ve mühendislik faaliyetlerini entegre ederek gelişmek