AR-GE Grup Kazan Makina ve Isı Sistemleri
AR-GE Grup Kazan
mail

info@argekazan.com.tr

tel

+90 312 354 11 62

faks

Ostim O.S.B. Cevat Dündar Cad. No:20 Yenimahalle - ANKARA - TURKEY

Türkiye

Türkçe

Other Articles

WHAT IS STEAM?
STEAM PRODUCTION
INDUSTRIAL STEAM
STEAM BOILER FEEDING WATER SYSTEM
THE EFFECT OF THE MOLTEN GASES IN BOILER FEED WATER
BOILER LIMESTONES
EFFECT OF LIME STONE ON FUEL CONSUMPTION
BOILER LIMESTONES

Buhar, kazanın yanma tarafından su tarafına doğru olan ısı transferi sonucunda oluşur. Kazanın performansı sadece ısı transfer verimine bağlı değildir. Metaller ısıyı iyi ileten maddelerdir. Gerek yanma tarafı gerekse buhar tarafı metal veya metal alaşımlarından oluşur.

Kazanın içerisinde bulunan metal boru yüzeylerinin herhangi bir tortu ve kireç taşı birikimine meydan vermeden temiz tutulması çok zordur. Besi suyu yapısına bağlı olarak kazan borularında çeşitli türde kireç taşı birikmesi olur ki bunlar ısı transferini etkiler.

Kazanda biriken kireç taşı ve tortuların etkileri:

1- Aynı miktar sudan buhar elde etmek için daha fazla yakıt tüketimi meydana gelir.

2- Bakır alaşımlı ısı eşanjör borularında korozyona neden olur.

3- Aşırı sıcaklık nedeniyle kazan boruları zarar görür.

Bütün bu hususları dikkate aldığımızda kireç taşlarının ve tortuların oluşmamasını sağlamak çok önemlidir.

Parasal açıdan bakıldığında;

1- Yüksek işletme giderleri.

2- Kazan boru tamiri için yüksek giderler.

3- İşletmenin durmasından kaynaklanan zararlar.

4- Ürün kalitesini etkileyen düşük kalitede buhar üretimi.

5- Kazanın daha fazla blöf edilmesi ile buhar maliyetinin yükselmesi.

Kazanda iki tür tortu vardır: Kireç taşı ve çamur.

Kireç taşları nasıl oluşur?

Su, universal bir çözücü olarak adlandırılır. Çünkü birçok maddeleri içerisinde eritebilir. Hem maddenin belli bir miktarı suda eriyebilir, buna da çözünürlük denir. Çözünürlük miktarının üzerinde maddenin çözülmeyen kısmı çöker.

Buhar üretimi için kazana besi suyu verilir. Doğal sular içerisinde erimiş halde kalsiyum, magnezyum gibi tuzlar bulunur. Bunlar erimiş madde oldukları için gözle görülmezler. Çünkü miktarları çözünürlük limitinin altındadır. Kazan suyu buhar haline geldiğinde bu tuzlar açığa çıkarak yüzeyler üzerinde birikir.

Twitter
Linkedin
Massenger
Skeype

All rights of this site belong to AR-GE Grup Kazan Makina ve Isı Sistemleri Ltd Şti

Copyright © AR-GE 2020 All rights reserved